Millaisia eri hakuja ihmiset tekevät hakukoneissa?

hakutermit-hakukoneissa

Hakukoneissa Googlen markkinaosuus Suomessa on 96 prosenttia* eikä varteenotettavaa haastajaa näy lähettyvillä. Googlessa tehdyt haut vaihtelevat suomalaisia hätkähdyttävistä ja ajankohtaisista aiheista avun etsimiseen. Joka tapauksessa haun käynnistää aina vahva tarve ja aikomus. Yrityksen näkökulmasta näiden tunnistaminen ja hyödyntäminen on tärkeää, koska tällöin voidaan tarjota hakukoneen käyttäjälle tietoa ja ratkaisuja ostopolun eri vaiheissa sekä vahvistaa brändin tunnettuutta haettuun tarpeeseen liittyen.

Lähes jokaisen hakukoneiden parissa tavalla tai toisella työskentelevän tulisi tavoitella tilannetta, jossa vastataan mahdollisimman tarkasti hakujen taustalla olevia aikomuksia ja tarpeita. Toimivan sekä tehokkaan markkinointistrategian perustana on ymmärtää kohdeyleisöjä ja sitä, kuinka he käyttävät hakukoneita oman tarpeensa ratkaisemiseen. On tärkeää ymmärtää, miten ihmiset ajattelevat, puhuvat ja hakevat tuotteitasi, palveluitasi sekä brändiäsi, jotta voidaan kohdentaa juuri oikea viesti, oikeaan aikaan.

Hakukone eroaa suoran www-osoitteen kirjoittamisesta osoitekenttään siinä mielessä, että hakukoneen käyttäjät ovat tietyissä tapauksissa ostopolun myöhemmissä vaiheissa eli lähempänä haluttua konversiota. Tämän vuoksi kyseinen liikenne halutulle sivustolle on arvokkaampaa, koska näissä tapauksissa ihminen etsii jotain tiettyä informaatiota tai ratkaisua. Näin ollen hakukoneen käyttäjä ei päädy sivulle sattumalta ja vahingossa, taustalla on aina jokin aikomus.

Mutta millaisia erilaisia aikomuksia ihmisillä on, kun he käyttävät hakukonetta? Alle on listattu yleisimpiä kategorioita, jotka kaikki palvelevat eri tarpeita ja niihin vastauksia hakevia käyttäjiä.

Navigaatiohaut

Kun hakukoneen käyttäjällä on aikomus mennä suoraan tietyn yrityksen nettisivulle, voidaan näistä tapauksista puhua navigaatiohakuina. Syy näiden hakujen taustalla voi olla se, että hakija ei välttämättä tiedä kyseisen yrityksen www-osoitetta ja päätyy näin ollen hakemaan yrityksen nimeä hakukoneen kautta.

navigaatiohaku
Esimerkki navigaatiohausta

Kyseisten hakujen potentiaalia voidaan tarkastella kahdesta eri näkökulmasta; haetun brändin sekä kilpailijan. Kyseisen brändin kohdalla esimerkin kaltainen liikenne on yleisesti arvokasta ja konversioaste on korkea. Toisaalta nämä haut voivat myös viitata siihen, että kyseinen brändi on jo entuudestaan tuttu, eivätkä kaikki haut edusta uusia vierailijoita ja asiakkaita. Taustalla olevien tekijöiden määrittäminen on siis vähintään osittain olettamusten varassa. Kilpailevien brändien kohdalla klikkiprosentit omalle sivustolle ovat yleisesti alhaisia, mutta näiden hakujen kautta voidaan mahdollisesti houkutella hakukonetta käyttävä henkilö loikkaamaan kilpailijan sivustolle haetun sivuston sijaan.

Informatiiviset haut

Informatiiviset haut pitävät sisällään valtavan määrän eri tasoisia hakuja. Kuvitellaan mahdollista tietoa ja informaatiota, mitä hakukoneiden kautta voidaan ylipäätään hakea. Voidaan hakea esimerkiksi paikallisia säätietoja, ajo-ohjeita, jonkin henkilön tuoretta haastattelua, sairauden oireita ja niin edelleen. Mahdollisuuksia on melkein rajattomasti. Informatiiviset haut eivät kuitenkaan lähtökohtaisesti viittaa siihen, että hakija olisi lähellä kauppaa tai muuta haluttua konversiota. Asiaa voidaan ajatella niin, että haettu informaatio ja sen löytäminen olisi näissä tapauksissa kyseinen konversio. Hakijalta ei siis klikin jälkeen enää odoteta seuraavia askeleita ja portaita edetä eteenpäin.

informatiiviset haut - google
Esimerkki informatiivisesta hausta

Informatiiviset haut voivat tuottaa positiivisia mielikuvia sivustostasi, yrityksestäsi, brändistäsi sekä mahdollisesti tuottaa inbound-linkkejä sivustollesi. Koska informatiivisten hakujen tekijät eivät ole tässä kohtaa lähellä lopullista kauppaa, liikennettä ei voida mieltää kokonaisuutena arvokkaimmaksi. Informatiivisia hakuja tekevät ihmiset voivat kuitenkin myöhemmässä vaiheessa ostopolkua siirtyä tekemään tarkempia hakuja, jolloin informatiivisissa hauissa on mahdollisuus jäädä hakijoiden mieleen aikaisessa tiedonhakuvaiheessa. Jos informatiiviset haut liittyvät johonkin kaupalliseen tuotteeseen, on näissä hauissa erityisesti isossa kuvassa suuri potentiaali.

Transaktiohaut

Kun puhutaan erilaisiin transaktioihin liittyvistä hauista, ei tällä aina tarkoiteta puhtaasti rahan liikkumista. Transaktio voi tässä mielessä tarkoittaa esimerkiksi uuden käyttäjätilin luomista tai ilmaisen kokeilujakson aloittamista. Myös läheisen ravintolan etsiminen voi viitata transaktiovaiheen hakuihin.

transaktiohaku-google
Esimerkki transaktiohausta

Kyseiset hakutermit voidaan yleisesti luokitella erittäin arvokkaiksi. Tämä on hyvin itsestään selvää, sillä tässä kohtaa hakukoneen käyttäjä on lähempänä lopullista tavoitetta. Näissä tapauksissa hakutuloksissa esille nouseminen onkin ensisijaisen tärkeää.

Miksi eri hakutermien käyttö on tärkeää?

Edellä mainittujen hakutermiluokkien oikeaoppinen tiedostaminen ja käyttö liittyy sekä sivuston orgaaniseen näkyvyyteen että maksetun hakusanamainonnan toteuttamiseen. Riippumatta siitä, kumpaan osa-alueeseen keskitytään, hyvin ja huolellisesti toteutetun avainsanatutkimuksen merkitystä ei pidä väheksyä onnistuneen kokonaisuuden kannalta. Avainsanatutkimuksen perusteella voidaan saada arvokasta tietoa siitä, millä navigaatio-, informaatio- tai transaktiohauilla on suurin potentiaali tavoittaa tietyn tarpeen omaavia ihmisiä, tietyllä alueella. Monipuolinen yhdistelmä eri aikomusasteen hakutermejä mahdollistaa virtaviivaisen sisältösuunnitelman luonnin sekä loogisen ja selkeän kampanjarakenteen hakusanamainonnan puolella. Tällöin hakukoneen käyttäjää puhutellaan ja palvellaan mahdollisimman kohdennetusti ja tarkasti ostopolun eri vaiheissa.

Mitä toimenpiteitä kannattaa eri hakutermien avulla toteuttaa?

Edellä mainitut hakutermiluokat antavat isossa kuvassa hahmotelman siitä, millaisista lähtökohdista hakukoneen käyttäjä on lähtenyt liikkeelle ja mihin lopputulemaan hän mahdollisesti pyrkii. Oleellista on kuitenkin se, että tarpeet muuttuvat ajan myötä, joten samoilla hakutermeillä ei välttämättä kannata panostaa orgaaniseen tai maksettuun näkyvyyteen ilman minkäänlaisia muutoksia. Säännöllisesti ja huolellisesti toteutettu avainsanatutkimus on kaiken tekemisen lähtökohta. Hakumäärät ja volyymit muuttuvat ajan saatossa, jonka vuoksi on tärkeää reagoida mahdollisiin muutoksiin ja olla näkyvissä jo silloin, kun kilpailijat eivät vielä ole. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi päivittämällä tuotekuvauksia, luomalla hakutermien ympärille erillisiä kirjoituksia tai testaamalla erillinen mainoskampanja tiettyjen hakutermien ympärille.

Haluatko keskustella aiheesta lisää?

Täytä yhteydenottolomakkeemme – olemme teihin yhteydessä!

*Lähde: https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/all/finland