Miten kehittää nopeutta markkinoinnissa?

markkinoinnin nopeus

Olen koko työurani ollut kiinnostunut uusista asioista, jotka vaikuttava meihin halusimme tai emme. Yksi ilmiöistä on muutosten määrän ja nopeuden jatkuva kasvu. Emme ole enää markkinoinnin osalta digitaalisen markkinoinnin aikakaudessa. Olemme siirtyneet ns. post-digital age vaiheeseen missä digitaalisuus ei ole päämäärä vaan keino tehdä asioita mahdollisimman ihmiskeskeisesti.

Digital Brand Instituten tutkimuksessa 63% markkinointijohtajista oli sitä mieltä että brändin positiointi ja mainonta on menettämässä vaikutustaan ja ovat jollain lailla ”rikki”. Voisiko syy olla siinä, että johtajat eivät pysy muutoksen vauhdissa mukana ja markkinoinnin nopeus tuottaa näin ollen haasteita?

Real time marketing on Gartnerin näkemyksen mukaan tärkeimpiä kyvykkyyksiä mitä markkinoinnissa tulee kehittää. Itse termiä on käytetty jo pidempään. Tausta-ajatus termissä on se että yritykset pystyvät nopeasti reagoimaan markkinan muutoksiin ja muodostamaan siitä kilpailuetua. Jotta Real time marketing onnistuisi, pitää myös muita organisaation kyvykkyyksiä kehittää näitä ovat mm. Real-time product management, Real time customer service, Real time distribution, Real time news and communication.

Nopeuden kehittämisen 3 tärkeintä osa-aluetta

Mitkä asiat vaikuttavat nopeuteen? Tässä voisi soveltaa käytäntöjä juoksunopeuden kehittämiseen:

Keino 1 – Lineaarisen nopeuden kehittäminen

Kyky tunnistaa ennakkoon tilanteet, jotka vaikuttavat etenemisnopeuteen. Kilpajuoksussa on tavoite päästä mahdollisimman nopeasti päätepisteeseen ilman yllättäviä muuttujia.

Tuttavani, jotka ovat vaihtaneet suurista korporaatioista pienempiin startupeihin usein mainitsevat perusteluna, että nopeus ja läpinäkyvyys olivat tärkeimpiä syitä, miksi päättivät vaihtaa työpaikkaa. Itse uskon että yrityksen koko ei ole rajoittava tekijä nopeuden kehittämisessä vaan uuteen toimintakulttuurin kannustaminen.

Lineaarista nopeutta voidaan nostaa markkinoinnissa panostamalla seuraaviin asioihin:

1) Suunnittelun nopeus

 • Kehitä kykyä ymmärtää millainen ratkaisu sopii parhaiten asiakasongelmaan. Väärän ratkaisumallin valinta saattaa aiheuttaa merkittäviä lisätöitä
 • Älä keksi uudelleen asioita, joihin on jo olemassa ratkaisu. Hyödynnä verkostoja.
 • Kehitä kykyä kerätä asiakasvaatimukset nopeasti ja arvioi mitkä ovat merkityksellisiä vaatimuksia toteutuksen onnistumisen osalta
 • Oikean tiimi tunnistaminen. Mitä aikaisemmassa vaiheessa tiedetään mitä osaamista tarvitaan ja kuinka paljon sitä todennäköisemmin asiat saadaan vauhdikkaasti liikkeelle

2) Reagoinnin nopeus

 • Tiedämme että digimaailmassa ihmiset odottavat välitöntä reagointia. Tutkimusten mukaan 33% odottaa saavansa vastineen kysymykselle tai palautteelle alle 30 minuutissa
 • Myyntimahdollisuuksien osalta reagointi tunnin sisällä parantaa onnistumismahdollisuutta 600%
 • Keskimäärin yritykset reagoivat myyntimahdollisuuksiin yli 61 tunnin kuluttua. 47% ei reagoi mitenkään

3) Kyky hyödyntää teknologiaa

 • Asiakkaat osaavat kaivaa yrityksistä ja palveluista tietoa paremmin kuin koskaan aikaisemmin. 57% on tehnyt ostopäätöksen ennen ensimmäistä yhteydenottoa
 • Suurien digimarkkinoinnin alustojen kehitysvauhti on huimaa. Pidä huoli osaamisestasi, opettele ymmärtämään mitkä ominaisuudet ovat merkityksellisiä
 • Automatisoi ja integroi markkinoinnin prosessit. Markkinoinnin prosessit ovat usein irrallisia ja niistä syntyvää dataa ei hyödynnetä riittävästi toiminnan kehittämisessä. Hyödynnä esimerkiksi kypsyystasomalleja oman prosessikyvykkyyden kehittämiseen

Keino 2 – Suunnanmuutosnopeus

Suunnanmuutosnopeus taas sisältää nimensä mukaisesti erilaisia juoksusuunnan vaihteluita, joihin usein yhdistyy nopea jarrutus ja lateraalisen voimantuoton komponentti. Puhtaassa suunnanmuutosjuoksussa urheilija tietää ennalta suunnanmuutoksen tarpeen, kuten esimerkiksi toisinaan pesäpallon etenemisjuoksussa. Työelämässä tämä edellyttää kykyä reagoida markkinamuutokseen.

Poikkeusajat ovat hyvin osoittaneet miten osa toimijoista on pystynyt reagoimaan nopeasti äärimmäisiin muutoksiin. Tämä edellyttää, että yrityksen strategiassa on mietitty vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja, sekä rakennettu joustava ekosysteemeihin pohjautuva verkosto. Uskon että erillisten ns. digijohtajien aikakausi alkaa olemaan ohi (esim. CDO). Digi on osa meidän kaikkien arkea ja se tulee myös miettiä osaksi tuotteita ja palveluketjuja.

 • Verkkokaupat ovat kasvaneet liikevaihtoaan merkittävästi. Kannattaisiko tuotteet ja palvelut laittaa tarjolle omaan verkkokauppaan vaiko hyödyntää kansainvälisiä alustoja kuten Amazon? Amazonin odotetaan kasvavan 38% 2020 aikana.
 • Pelkästään Q1/2020 aikana ladattiin Instagram mobiilisovellusta yli 100 miljoonaa kertaa ja Tik Tok sovellusta vielä enemmän yli 300 miljoonaa kertaa
 • Digimarkkinoinnin osalta suosittelen miettimään kriittisesti mihin medioihin markkinoinnin budjettia kannattaa käyttää.

Keino 3 – Ketteryys

Ketteryys taas on suunnanmuutoskykyä päätöksenteon eli reagoinnin perusteella, mikä on tyypillistä useimmissa pallopeleissä, joissa vastustajan liikkeet vaikuttavat omaan liikkumiseen. Ketteryyteen vaikuttavat siis suunnanmuutoskyvyn lisäksi reaktioaika sekä kyky suorittaa niitä taidollisia liikemalleja, jotka urheilijalta tulevat ”selkärangasta” ilman tietoista ajattelua. Myös suoraan juoksussa reaktioaika on oleellinen, mikäli lähtö tapahtuu merkistä tai vaatii muuta reagointia.

Toimijat, jotka pystyivät viemään muutoksen nopeasti käytäntöön ovat olleet poikkeusajan voittajia. Usein muuttuneeseen tilanteeseen ei ole ohjeistusta vaan ”jonkun” pitää uskaltaa muuttaa säätöjä ja tapaa toimia.

Karanteeni ja rajoitukset ovat muuttaneet ihmisen käyttäytymistä merkittävästi esimerkiksi:

 • Sosiaalisen media käytön merkittävä kasvu. Useampi sosiaalisen median alusta on raportoinut käytön kasvaneen yli 40%. Vaihtelua on alusta ja kohderyhmäkohtaisesti.
 • Siirtyminen webinaareihin ja virtuaalisiin tapahtumiin. 87% on perunut ja 66% siirtänyt tapahtuman johtuen poikkeusoloista.
 • Liikkuvan kuvan hyödyntämisestä on puhuttu jo tovi. Huomio miten videoita kulutetaan. Esimerkiksi Facebook käyttäjistä 85% katsoo videoita ilman ääntä. Asioita voidaan viestiä myös ilman ääntä ja tekstiä.
 • N2 reagoi tilanteeseen lanseeraamalla N2 Studion missä voidaan helposti järjestää laadukas digitaalinen tapahtuma.

Nopeuden kehittäminen tiivistettynä

Maaliin pääsee, kun juoksee mahdollisimman lujaa oikeaan suuntaan ja osaa ennakoida muutokset ja on valmis tekemään nopeita suunnan muutoksia tilanteen vaatiessa. Tämän lisäksi osaa mitata ja analysoida tuloksia ja on asettanut realistisen aikatavoitteen.

Digimarkkinoinnissa tämä tarkoittaa:

 • Päämäärät ja mittauskohdat hallussa – Salaisuutta ei voi johtaa. Ilman tavoitteita ja niiden jalkauttamista käytäntöön ei tapahdu haluttuja muutoksia.
 • Selkeä ymmärrys markkinasta ja kilpailutilanteesta – Vahvuudet ja erottautumistekijät tiedossa.
 • Kokeilukulttuurin omaksuminen – Viisaus ei asu vieläkään neukkarissa vaan aktiivinen dialogi asiakkaan kanssa. Testaa ideat nopeasti kohderyhmälläsi. Testaaminen ei aina edellytä suurta määrää toistoja.
 • ”Get shit done” – Fokus asioiden tekemiseen eikä tekemisestä puhumiseen
 • Toimiva kumppaniverkosto – Monet asiat ovat helpompia, kun on joku auttamassa