Dashboard

Vie datasi tunnistettavaan muotoonYleinen ongelma on se että eri järjestelmien tuottamaa dataa ei saada yhteen näkymään, missä eri mittareiden vaikutusta voidaan paremmin ymmärtää. Dataa on liikaa ja sen kerääminen syö resursseja.

Kokonaiskuvan muodostaminen on haastavaa ja usein päätöksenteko tehdään ilman niitä tukevia tietoja. Tämä riskeeraa myös parhaan asiakaskokemuksen muodostumisen kun datasta tehdään vääriä johtopäätöksiä.

Miten ratkaisemme datan keruun ja raportoinnin haasteet?

Lähdemme ratkaisemaan asiakkaidemme haasteita tunnistamalla, mikä nykyisessä mallissa on vialla. Onko kyseessä kokonaiskuvan muodostamisen haasteellisuus vai operatiivinen tehottomuus dataprosessien ja visualisoinnin manuaalisuudesta johtuen vai kenties datan puutteellisuus.

Kaiken a ja o on suunnitella huolellisesti se että mitä halutaan mitata, miksi ja kuka tietoa tarvitsee. Tämä tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa, jotta raportoinnin tavoitteet ovat selkeät. Määrittelytyöhön sisältyy myös kerätyn datan laadun arviointi, jolla varmistetaan että data on mitattavissa luotettavasti.

Miten dashboard-ratkaisumme rakennetaan?

Huolellisen määrittelytyön jälkeen prosessi etenee luomalla automatisoitu ja täysin ylläpidetty datan keruu integrointien avulla. Yhdistetty tieto visualisoidaan asiakkaan liiketoimintaa tukeviksi dashboardeiksi, jotta parannetaan yhteistä ymmärrystä liiketoiminnan tilanteesta, tuodaan esille muutosten vaikutukset sekä seurataan tuloksia reaaliajassa.

Autamme asiakkaitamme myös datan kehityksessä. Tunnistamme kehityskohteet, autamme löytämään uusia mittauskohteita ja automatisoimme dataprosesseja yhä tehokkaammiksi.

Palvelumme

n2 neuro verkkosivustot semi

Markkinointikampanjoiden dashboard

Visualisoidaan ja automatisoidaan keskeisimmät markkinoinnin mittaristot kanava- ja kampanjakohtaisesti. Seuraat markkinoinnin tavoitteiden toteutumista reaaliaikaisesti.

Sopii esim. hakusanamainonnan, somemainonnan, ohjelmallisen ostamisen sekä sivustoanalytiikan raportointiin markkinoinnin ammattilaisille.

Kustomoitu dashboard

Laajemmin räätälöitävissä oleva dashboard-ratkaisu, johon saadaan asiakkaan tarpeiden mukaan rakennettua monipuolisempia visualisointeja. Dashboardista saadaan hyödyllinen useammalle sidosryhmälle – esimerkiksi liikkeenjohdosta tuotantoon asti.

Laajempi palvelu sisältää myös useampia dashboardeja eli se soveltuu hyvin isompien yritysten tarpeisiin.


Kiinnostaa!