Digitaalinen markkinointi

digitaalinen markkinointi

Luodaan selkeä kuva, miten digitaalinen markkinointi tukee yrityksenne brändiä, miten eri tuotteet ja palvelut myydään sekä miten varmistetaan erinomainen asiakaskokemus. Digitaalinen markkinointi on tärkeää toteuttaa yrityksen tarpeisiin ja tavoitteisiin suhteutettuna.Sosiaalinen media, ohjelmallinen ostaminen ja display, hakusanamainonta ja hakukoneoptimointi, analytiikka sekä raportoinnin ratkaisut – Digitaalinen markkinointi ja sen ratkaisut kuuluvat kokonaisuudessaan N2 Neuron palvelukatalogiin.


Miten digitaalinen markkinointi kasvattaa brändini tunnettuutta?

Hyödyntämällä monipuolisesti digitaalisen markkinoinnin kanavia, kuten sosiaalista mediaa, hakukoneita ja relevantteja internetsisältöjä, brändiviestisi saadaan kuuluviin juuri heille keitä haluat tavoittaa. Toimintatapoihimme kuuluu, että tutkimme brändisi suorituskyvyn ja teemme suunnitelmat statuksen korottamiseksi. Näin kirkastamme strategian mukaisesti brändin ominaispiirteet, arvot ja identiteetin, jotka toimivat pohjana mainonnan kanavien tunnistamisessa ja hyödyntämisessä. Käytössäsi on laaja asiantuntijaverkosto niin digimarkkinoinnin kuin brändin ilmeen ja identiteetinkin kannalta. N2-konsernin osaaminen ja tuoteportfolio tukee oleellisesti digitaalisen markkinoinnin tukemista ja toteuttamista.

Miten kasvatan myyntiäni digitaalisen markkinoinnin avulla?

Digitaaliset markkinointikanavat ovat kustannustehokkaimpia myynnin ja liidien kasvattajia, sillä mainostaja maksaa vasta, kun kävijä näkee mainoksen tai suorittaa tietyn toiminnon mainoksen kautta. Lisäksi mainonta kohdennetaan juuri heille, jotka ovat jo harkitsemassa tuotteiden tai palveluiden ostoa. Tuloksellisen digitaalisen markkinoinnin tekemisessä ja kasvun kiihdyttämisessä monikanavamainonta on siten yksi tärkeimmistä ratkaisuista. Suunnittelemme ja toteutamme pitkäkestoista että lyhyttä ja taktista mainontaa, joiden avulla saat myyntisi ja liidisi kasvamaan.

Miten digitaalinen markkinointi hyödyntää dataa päätöksenteossa?

Nykyaikana pelkästään markkinoinnin kanavien tuottama data haastaa kokeneimmatkin päättäjät. Kokonaiskuvan muodostamisen haasteellisuus, operatiivinen tehottomuus dataprosessien ja visualisoinnin manuaalisuudesta johtuen ja datan haajaantuneisuus useiden sidoryhmien välille voivat johtaa päätöksentekijät väärille teille. Dashboard-ratkaisumme vie kehityksen tunnistettavaan muotoon, joka palvelee päätöksentekoa ja johtamista mahdollistaen samalla yrityksesi sidosryhmien paremman palvelun.


Millä keinoilla digitaalinen markkinointi toteutetaan?

some-mainonta

Sosiaalisen median mainonta

Sosiaalisen median mainonnassa tavoitamme kohderyhmäsi sekä ohjaamme heidät tekemään liiketoiminnalle arvokkaita toimenpiteitä.

Maksettu mainonta tukee liiketoimintaa tavoittamalla tarkasti potentiaalisimmat asiakkaat sen sijaan, että näkyvyys olisi kohdennettu kaikille sosiaalisen median käyttäjille.

hakukonemainonta

Hakusanamainonta

Hakusanamainonta tukee liiketoiminnallisia tavoitteita tavoittamalla relevantit kohderyhmät koko ostopolun eri vaiheissa aina tiedonhausta ostamiseen.

Älykäs järjestelmä optimoi mainontaa kohti konvertoitumista tavoittamalla arvokkaimmat yleisöt.

Hyvin kohdennettuna hakusanamainonta on yksi kustannustehokkaimmista myyntikanavista, sillä mainostaja maksaa vain klikeistä.

hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoinnin tavoite on kehittää verkkosivustoa niin, että sen sisältö tuottaa mahdollisimman paljon lisäarvoa käyttäjälle ollen samalla hakukoneystävällistä.

Tavoite on keskittyä valittujen kohderyhmien puhutteluun ja saada heidät tekemään toivottu toimenpide sivustolla.

CRO eli konversio-optimointi yhdessä SEO:n kanssa parantaa sivuston konversioastetta.

digitaalinen markkinointi

Ohjelmallinen ostaminen ja Display-mainonta

Ohjelmallinen ostaminen virtaviivaistaa mediatilan hankintaa. Mainokset näkyvät useissa eri sisällöissä tavoittaen kohderyhmän reaaliaikaisesti ja siellä missä mainonta on brändille tärkeintä.

Display-mainonta on puolestaan rajoitettu tiettyihin display-verkostoihin.

Molemmissa useat sisällöt mahdollistavat eri mainosmuotojen hyödyntämisen. Monipuolisuutensa vuoksi ohjelmallinen sekä display-mainonta ovat tehokkaita keinoja tavoittaa kohdeyleisöt sekä brändäävässä että taktisessa mainonnassa.

mainonnan raportointi

Dashboard

Luodaan keskitetty näkymä markkinoinnin toteuttamisen ja johtamisen kannalta tärkeimmistä tuloksista.

Dashboard parantaa yhteistä ymmärrystä liiketoiminnan tilanteesta, tuo esille muutosten vaikutukset sekä antaa mahdollisuuden seurata tuloksia reaaliajassa.

Dashboard räätälöidään sisältämään relevantit mittarit ja visualisoinnit riippuen yrityksen toimialasta ja siitä, kenelle data osoitetaan.


Kiinnostaa!