eCommerce

Tehostamme kaupankäyntiä selvittämällä asiakkaidenne tarpeet, kuinka maksimoida tavaran liikkuvuus sekä kuinka sitoutetaan uudet ja nykyiset asiakkaat.Konversio-optimoinnissa, verkkokaupan tehostamisessa ja suunnittelussa tulee huomioida seuraavat ydinkysymykset:


Miten saan inventaarini liikkumaan paremmin?

Erityisesti uudelle verkkokaupalle, ja miksei myös jo liikevaihtoa tuottaville verkkokaupoille haasteena on tavaran liikkuvuus. Jotta tuotteita saataisiin myytyä, tarvitaan sivuille luonnollisesti liikennettä monipuolisesti ja samalla laadukkaasti. Asiakas ei myöskään tee ostopäätöstä vain tietyn tuotteen vuoksi, vaan brändivalinnan kautta.

Verkkokaupan täytyy herättää luottamusta sekä samalla olla tietoinen, mitä asiakkaat haluavat.

Miten voin kehittää verkkokauppatoimintaani?

Jokainen verkkokauppa on oma kokonaisuutensa. Tästä johtuen markkinointiviestinnän toimenpiteet ja ratkaisut tulee aina räätälöidä vastaamaan kaupan spesifejä tarpeita. Eri markkinointikanavia tulee kehittää ja optimoida strategisten tavoitteiden kautta, jotta osataan tunnistaa parhaiten toimivat ratkaisut sekä niiden variaatiot. Olennaista on tunnistaa ja mitata jatkuvasti eri kehityskohteita, sekä toimeenpanna uusia ideoita. Responsiivisuus ja dynaamisuus sekä selkeä ostopolun suunnittelu verkkokaupan rakenteeseen ovat tärkeitä, huomionarvoisia tekijöitä.

Ymmärränkö asiakkaani tarpeet?

Yrityksen ja asiakkaan välistä viestintää tulee aina tarkastella mahdollisimman monen kosketuspisteen kautta. Eri tilanteessa olevilla asiakkailla on myös hyvin erilaiset tarpeet. Hakeeko asiakas vasta lisätietoa aiheeseen liittyen, onko asiakas tekemässä vertailua kilpailijoiden välillä vai onko asiakas jo hyvin lähellä ostopäätöstä. Tällöin eri vaiheessa olevien asiakkaiden tarpeet tulee tunnistaa ja muokata viestintää sekä markkinointia juuri kyseiselle kohdeyleisölle sopivaksi.

Onko asiakaspolkuni katkeamaton?

Jokaisella yrityksellä on omanlainen asiakaspolkunsa, jonka oikein tulkitseminen on tärkeää liiketoiminnan kehittämisen kannalta. Eri ostovaiheessa olevan yleisön asiakasymmärrys ja sen parantaminen auttaa yrityksiä kehittämään omalle liiketoiminnalle kriittisiä kosketuspisteitä. Lopputuloksena asiakaskokemus paranee joka tasolla ja kulku eteenpäin polun eri vaiheiden välillä luonnistuu sekä kasvaa. Tähän liittyen yritysten tulee kiinnittää huomiota puhuttelevaan ja personoituun sisällöntuotantoon.

Miten saan asiakkaani ostamaan uudestaan?

Liiketoiminnan kannattavuuden ja maksimaalisen tehokkuuden varmistamiseksi tulee huolehtia asiakkaiden pitkäaikaisesta sitouttamisesta. Kaupan tai konversion jälkeen yrityksen tulee kiinnittää huomiota siihen, miten asiakas saadaan ostamaan uudelleen ja mitä lisäpalveluita hänelle voisi mahdollisesti tarjota.

Tyytyväiset ja pitkäaikaiset asiakkaat eivät ainoastaan itse ole yritykselle arvokkaita. Sitoutuneet asiakkaat todennäköisemmin suosittelevat omien kokemuksiensa pohjalta yritystä eteenpäin, joka näin ollen toimii keinona tehostaa uusasiakashankintaa.


n2 neuro verkkokauppa

Verkkokauppa

Toimitamme B2C- tai B2B-verkkokauppasi nopeasti ja joustavasti aina tuotekuvien kuvaamisesta sivustosi lanseeraukseen ja mainontaan asti.

Sisältää brändisi mukaisen ulkoasun, tuotetietojen, logistiikan ja maksutietojen asennukset.

amazon business

Amazon

Viemme brändisi ja tuotteesi
maailman suurimmille markkinapaikoille.

Onboarding-palvelu tilien perustamisesta
katalogin luontiin, mainostamiseen
ja myynnin käynnistämiseen.

LUE LISÄÄ AMAZON -PALVELUISTA


Kiinnostaa!