Lisää euroja

Tehostamme kaupankäyntiä selvittämällä asiakkaidenne tarpeet, kuinka maksimoida tavaran liikkuvuus sekä kuinka sitoutetaan uudet ja nykyiset asiakkaat.Verkkokaupan tehostamisessa ja suunnittelussa tulee huomioida seuraavat ydinkysymykset:


Miten saan inventaarini liikkumaan paremmin?

Erityisesti uudelle verkkokaupalle, ja miksei myös jo liikevaihtoa tuottaville verkkokaupoille haasteena on tavaran liikkuvuus. Jotta tuotteita saataisiin myytyä, tarvitaan sivuille luonnollisesti liikennettä monipuolisesti ja samalla laadukkaasti. Asiakas ei myöskään tee ostopäätöstä vain tietyn tuotteen vuoksi, vaan brändivalinnan kautta. Verkkokaupan täytyy herättää luottamusta sekä samalla olla tietoinen, mitä asiakkaat haluavat.

Miten voin kehittää verkkokauppatoimintaani?

Jokainen verkkokauppa on oma kokonaisuutensa. Tästä johtuen markkinointiviestinnän toimenpiteet ja ratkaisut tulee aina räätälöidä vastaamaan kaupan spesifejä tarpeita. Eri markkinointikanavia tulee kehittää ja optimoida strategisten tavoitteiden kautta, jotta osataan tunnistaa parhaiten toimivat ratkaisut sekä niiden variaatiot. Olennaista on tunnistaa ja mitata jatkuvasti eri kehityskohteita, sekä toimeenpanna uusia ideoita. Responsiivisuus ja dynaamisuus sekä selkeä ostopolun suunnittelu verkkokaupan rakenteeseen ovat tärkeitä, huomionarvoisia tekijöitä.

Ymmärränkö asiakkaani tarpeet?

Yrityksen ja asiakkaan välistä viestintää tulee aina tarkastella mahdollisimman monen kosketuspisteen kautta. Eri tilanteessa olevilla asiakkailla on myös hyvin erilaiset tarpeet. Hakeeko asiakas vasta lisätietoa aiheeseen liittyen, onko asiakas tekemässä vertailua kilpailijoiden välillä vai onko asiakas jo hyvin lähellä ostopäätöstä. Tällöin eri vaiheessa olevien asiakkaiden tarpeet tulee tunnistaa ja muokata viestintää sekä markkinointia juuri kyseiselle kohdeyleisölle sopivaksi.

Onko asiakaspolkuni katkeamaton?

Jokaisella yrityksellä on omanlainen asiakaspolkunsa, jonka oikein tulkitseminen on tärkeää liiketoiminnan kehittämisen kannalta. Eri ostovaiheessa olevan yleisön asiakasymmärrys ja sen parantaminen auttaa yrityksiä kehittämään omalle liiketoiminnalle kriittisiä kosketuspisteitä. Lopputuloksena asiakaskokemus paranee joka tasolla ja kulku eteenpäin polun eri vaiheiden välillä luonnistuu sekä kasvaa. Tähän liittyen yritysten tulee kiinnittää huomiota puhuttelevaan ja personoituun sisällöntuotantoon.

Miten saan asiakkaani ostamaan uudestaan?

Liiketoiminnan kannattavuuden ja maksimaalisen tehokkuuden varmistamiseksi tulee huolehtia asiakkaiden pitkäaikaisesta sitouttamisesta. Kaupan tai konversion jälkeen yrityksen tulee kiinnittää huomiota siihen, miten asiakas saadaan ostamaan uudelleen ja mitä lisäpalveluita hänelle voisi mahdollisesti tarjota. Tyytyväiset ja pitkäaikaiset asiakkaat eivät ainoastaan itse ole yritykselle arvokkaita. Sitoutuneet asiakkaat todennäköisemmin suosittelevat omien kokemuksiensa pohjalta yritystä eteenpäin, joka näin ollen toimii keinona tehostaa uusasiakashankintaa.


Millä keinoilla saadaan lisää myyntiä?

N2 Sprintti

Palvelu, jossa luomme ja toteutamme 90 päivän
taktisen suunnitelman kasvun kiihdyttämiseksi.

Käytettävissä on laaja työkalupakki moderneja digimarkkinoinnin menetelmiä ja growth hacking -asennetta.

N2 Polku

Kokonaisvaltainen asiakaspolun kehityspalvelu, joka johtaa
parempaan asiakaskokemukseen.

Kuvataan kokonaisnäkymä eri kanavissa tehtävien toimenpiteiden
rooleista ja suhteista toisiinsa, ja miten ne ohjaavat ostopäätöksiin
ja parempiin konversioihin.

Määritellään digimarkkinoinnin tekemisen taso ja suunnitellaan
askelmerkit tason kohottamiseksi.

Myynnin automaatio

Strategisen suunnittelun ja modernien työkalujen
yhdistelmä tuo vaivattomuutta asiakkaillesi
ja sinulle parempaa ROMIa.

Konversio-optimointi

Tuotamme palveluillesi ja tuotteillesi
parempia konversioita.

Tutkimme, testaamme, toteutamme.

Amazon Business

Viemme brändisi ja tuotteesi
maailman suurimmille B2B-markkinapaikoille

Onboarding-palvelu tilien perustamisesta
katalogin luontiin, mainostamiseen
ja myynnin käynnistämiseen.

LUE LISÄÄ AMAZON BUSINESS PALVELUSTA


Kyllä, olen kiinnostunut!