Lisää liidejä

Autamme yritystänne hankkimaan lisää ostavia asiakkaita varmistamalla, että yrityksenne tarina puhuttelee oikealla viestillä, oikeaa kohderyhmää ostopolun jokaisessa eri vaiheessa.Tehokkaan liidien hankinnan suunnittelussa tulee huomioida seuraavat ydinkysymykset


Miten saan lisää ostavia asiakkaita?

Strategisen ja taktisen suunnittelun kautta paikannetaan brändin eri kosketuspisteet, joiden kautta tavoitetaan yrityksellenne sopivimmat kohderyhmät. Selvitetään nykyisten sekä uusien kohderyhmien potentiaalit ja haasteet,
ja tämän kautta tehdään selkeä toimintasuunnitelma, kuinka eri yleisöjä lähestytään.


Miten varmistan, että tarinani puhuttelee kohderyhmääni ja näkyy oikeissa kanavissa?

Jokaiselle liiketoiminnalle on olemassa oikeat kohderyhmät jokaisessa ostopolun eri vaiheessa. Tällöin tulee varmistaa, että eri viestit räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Olennaista on selvittää datan avulla mahdollisimmat tarkat asiakasprofiilit ja näiden kautta eri profiileja kiinnostavat asiat ja piirteet.


Miten erottaudun kilpailijoista?

Tekevätkö kilpailijat selkeästi jotain eri tavalla ja onko jotain keinoja, joilla erottautua kilpailussa? On tärkeää selvittää kilpailijoiden tarjoama lisäarvo, jotta oma positiointi pystytään suunnittelemaan ja viestimään mahdollisimman erottuvalla tavalla.


Miten todennan digimarkkinoinnin hyödyn?

Hyödynnetään käytössä olevaa dataa ja analytiikkaa, jonka avulla paikannetaan parhaiten toimivat digimarkkinoinnin kanavat. Oikean tulkinnan ja johtopäätösten kautta osataan panostaa sinne, mikä tuottaa eniten tuloksia sekä vastinetta markkinoinnin investoinneille.


Millä keinoilla liidien hankinta toteutetaan?

Kilpailija-analyysi

Kilpailukentän syväymmärrys auttaa tekemään parempia
ja paremmin perusteltuja ratkaisuja.

Mittaamme brändisi suorituskyvyn ja vertaamme sitä kilpailijoihin. Tunnistamme kriittiset KSP:t ja miten niitä markkinoidaan.

Analyysin kautta kirkastamme asiakkaan kannalta
keskeiset eroavaisuudet ja kilpailuedut.

Autamme luomaan strategian, jolla näitä etuja viestitään
ja markkinoidaan eri medioissa.

Markkina-automaatio

Modernien työkalujen avulla tuotamme sinulle
ja kaupallesi parempia konversioita.

Tutkimme, suunnittelemme, A/B -testaamme, toteutamme.

Toimimme dataohjatusti ja mittaamme kaikkea tekemistä,
jotta sinä näet konkreettiset vaikutukset.

Emme tyydy, vaan teemme jatkuvaa parantamista.

Monikanavamainonta

Viemme sisältösi sinne, missä kohdeyleisösi liikkuu ja viettää aikaa.

Kattava sisältöstrategia tarjoaa alustan luovalle sisällöntuotannolle
ja terävälle viestinnälle.

Teemme dataohjatusti ketterää mainontaa kanavariippumattomasti.

Haemme rohkeasti brändillesi elintilaa uusista digitaalisista ympäristöistä.

Lanseeraus

Autamme sinua lanseeraamaan tuotteesi tai palvelusi
hyödyntäen laajaa työkalupakkia niin online- kuin offline-ympäristöissä

Vaikutus tehdään harkitulla konseptoinnilla, tapahtumilla,
somessa ja digissä sekä vaikuttajamarkkinoinnin ja PR:n kautta.

Verkko

Brändistrategin mukaisesti uudistamme verkkosivustosi
ja tuotamme paremman asiakaskokemuksen.
Pidämme huolta, että brändisi ulkoasu näkyy ja kuuluu sivustollasi
ja varmistamme toiminnallisuuden. Vastaamme myös teknisestä kokonaisuudesta.

Täyttääkö sivustosi jo 2019 voimaan tulleen saavutettavuusdirektiivin,
eli onko sivustosi käytettävyys viranomaisten edellyttämällä tasolla?
Asiantuntijoidemme avustuksella teemme auditoinnin sekä tarvittavat päivitykset myös koodipuolella.


Lue lisää saavutettavuusdirektiivistä Valtiovarainministeriön sivuilla.


Kyllä, olen kiinnostunut!