Lisää tunnettuutta

Luodaan selkeä kuva, miltä yrityksenne brändi näyttää ja kuulostaa, miten eri tuotteet ja palvelut lanseerataan sekä miten varmistetaan erinomainen asiakaskokemus.Tunnettuuden kasvattamisen suunnittelussa tulee huomioida seuraavat ydinkysymykset:


Miltä minä näytän ja miltä kuulostan?

Se, miltä brändi ihmisten silmissä näyttää ja korvissa kuuluu, liittyy vahvasti brändin eri elementteihin. Myös brändin rakentaminen vaikuttaa kokonaiskuvaan, miten näitä elementtejä käsitellään. Brändin tulee hankkia tunnettuutta, jotta ihmiset ovat tietoisia siitä. Lisäksi tulee aina pohtia, miten brändi eroaa kilpailijoistaan ja mitä lisäarvoa asiakas saa? Pienet asiat johtavat isoihin päätöksiin ja mielikuviin brändistä.

Miten brändini voi hyötyä ilmiöistä ja tapahtumista?

Kansalliset ja globaalit ilmiöt vaikuttavat ihmisten arkeen jatkuvasti. Ilmiöt herättävät ihmisissä paljon tuntemuksia, jonka vuoksi brändit voivat nopealla reagoinnilla jäädä ihmisten mieleen osana näitä tunteita. Yritysten tulee sommitella eri ilmiöiden sopivuutta eri brändi-ilmeisiin sekä kuinka luoda tilannekontekstiin sopivia ja omaperäisiä tarinoita.

Miten lanseeraan tuotteitani tai palveluitani?

Tehokas ja onnistunut lanseeraus koostuu useista eri elementeistä. Tavoitteiden ja kohderyhmien määrittämisen lisäksi markkinoinnin ydinviestin selkeä linjaus tulee olla yhdenmukainen valittujen markkinointikanavien kohdalla. Tavoitteiden ja mittareiden tarkka määrittäminen etukäteen auttaa positiivsesti myös myyntilukujen kehittymiseen.

Miten varmistan erinomaisen asiakaskokemuksen?

Jokainen asiakas on omaa erilaiset tarpeensa. Tämän vuoksi jokainen asiakaskokemus on hyvin erilainen ja vaatii eri tekijöiden sekä elementtien toimivaa yhteispeliä. Tämän vuoksi asiakkaiden ymmärtäminen tulee aina toteuttaa yksilön näkökulmasta, ei ryhmän. Yksilökohtainen ratkaisu tulee myös aina osata tarjota mahdollisimman yksinkertaisesti ja helpoksi asiakkaan näkökulmasta.


Millä keinoilla lisää tunnettuutta?

Brändin uudistaminen

Tutkimme brändisi suorituskykyyn ja teemme suunnitelman statuksen korottamiseksi.

Kirkastamme strategian mukaisesti brändin ominaispiirteet, arvot ja identiteetin,
ja mikä on brändin arvolupaus.

Käytössäsi on laaja asiantuntijaverkosto niin brändin ilmeen, identiteetin,
tone-of-voicen, näkyvyyden kuin visuaalisen ulkoasun kannalta.

Tehokas monikanavamainonta

Valitaan markkinointikanavat, joiden kautta tavoitetaan kohdeyleisö ja jäädään mieleen.

Suunnitellaan ja toteutetaan jatkuvaa sekä pitkäkestoista & lyhyttä ja taktista markkinointikampanjoita.

Tuodaan brändi-ilme selkeästi esille kauttaaltaan eri kanavatasoilla.

Eri työvaiheiden tarkka määritelmä kanavien strategisesta suunnittelusta aina tuotantoon, mittaamiseen sekä kehittämiseen.

Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinoinnilla luodaan yhteys kohdeyleisöön aidosti kiinnostavien henkilöbrändien ja tarinoiden kautta.

Laajasta N2-vaikuttajien rosterista löytyy oikeat vaikuttajat yrityksenne arvojen
ja kohderyhmän kannalta.

Luomme mitattavia tuloksia yhdistelemällä houkuttelevia henkilöbrändejä
ja digimarkkinoinnin menetelmiä ja työkaluja.


Kyllä, olen kiinnostunut!