Tietosuojaseloste

N2 Neuro Oy (“Neuro”) kunnioittaa Neuron verkkosivuston n2neuro.fi käyttäjien yksityisyyttä, sisältäen Neuron verkkosivuston sekä muut Neuron tarjoamat palvelut (yhdessä ”Palvelut”). Tämä Tietosuojaseloste auttaa sinua ymmärtämään, mitä henkilötietoja (”Henkilötiedot”) ja muita tietoja kuin
henkilötietoja Neuro kerää ja kuinka tietoja käytetään ja käsitellään.

Tämän Tietosuojaselosteen tarkoituksena on kuvata, kuinka Neuro käsittelee Henkilötietoja, mitä Henkilötietoja Neuro kerää, mihin tarkoituksiin niitä käytetään ja kenelle niitä voidaan luovuttaa. Lisäksi sinulle kerrotaan, miten voit hallita Henkilötietojesi käsittelyä.

Neuro vastaanottaa ja käsittelee Palveluiden käyttäjien (jäljempänä kollektiivisesti ”Rekisteröidyt”) henkilötietoja. Neuron Palveluita ei ole tarkoitettu Rekisteröidyille, jotka eivät ole täysi-ikäisiä. Emme tietoisesti kerää Henkilötietoja alle 13-vuotiailta ilman huoltajan suostumusta.

1. Yleistä

“Henkilötiedot” viittaa tietoihin, jotka mahdollistavat yksilön tunnistamisen (sen mukaisesti kuten on määritelty Euroopan Union yleisessä tietosuoja-asetuksessa 2016/679 (”GDPR”)). Tämä on vastakohta ”muille kuin henkilökohtaisille tiedoille”, joka tarkoittaa tietoja, joista henkilö ei ole tunnistettavissa, tai joita ei voi käyttää henkilön tunnistamiseen.

Noudatamme edellä mainittua lainsäädäntöä ja muita Henkilötietojen käsittelyyn soveltuvia lakeja ja määräyksiä sekä käsittelemme Henkilötietoja hyvän tietojenkäsittelykäytännön mukaisesti. Kaikki henkilöstöömme kuuluvat henkilöt, jotka käsittelevät Henkilötietoja, ovat velvollisia pitämään nämä tiedot ehdottoman luottamuksellisina.

Mikäli teemme tähän Tietosuojaselosteeseen huomattavia muutoksia, lähetämme Palvelussa ilmoituksen sekä päivitetyn Tietosuojaselosteen tai otamme sinuun yhteyttä sähköpostitse (käyttäen Palveluissa annettua osoitetta).

2. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste

Henkilötietojesi käsittelyn oikeudellinen peruste on, sopimuksen toteuttaminen Neuron Palveluiden tarjoamiseksi sinulle GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, tai joku muu soveltuva oikeudellinen peruste.

Neuro voi käsitellä Henkilötietojasi myös, mikäli meillä on oikeutettu etu tehdä niin GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti, esimerkiksi markkinointitarkoituksiin. Jos Neuro käyttää oikeutettua etua Henkilötietojen käsittelyn perusteena, Neuro on arvioinut, etteivät Rekisteröidyn oikeudet ja vapaudet ole ylittäneet näitä Neuron oikeutettuja etuja.

Mikäli Henkilötietojen käsittely vaatii suostumuksesi sovellettavan lainsäädännön mukaan, ilmoitamme asiasta ja pyydämme suostumustasi. Suostumuksesi toimii oikeudellisena perusteena Henkilötietojesi käsittelemiselle GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Sinulla on kuitenkin oikeus peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa ilman, että se vaikuttaa suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen ennen sen peruuttamista. Mikäli peruuttaminen tarkoittaa, että emme pysty tarjoamaan enää Palveluita sinulle, voimme lopettaa Palveluiden tarjoamisen.

3. Tietoryhmät ja Henkilötietojen lähteet

Neuron käsittelemiä henkilötietoja kerätään pääasiassa suoraan Rekisteröidyiltä. Neuro kerää vain sellaisia Henkilötietoja, jotka ovat merkityksellisiä tässä Tietosuojaselosteessa mainittujen tarkoitusten kannalta, mukaan lukien tiedot, joita Rekisteröidyt antavat meille sekä teknisesti kerätyt tiedot, joita kerätään, kun Rekisteröidyt käyttävät Palveluitamme.

Henkilötietoja voidaan päivittää ja täydentää keräämällä tietoja yksityisistä ja julkisista lähteistä, kuten kaupallisesti saatavilla olevista hakemistoista ja verkkosivustoista.

Henkilötietoja ja muita kuin henkilökohtaisia tietoja kerätään suoraan Rekisteröidyiltä, esimerkiksi rekisteröinnin kautta tai kirjaamalla tapahtumia Palveluihin.

Nämä tiedot voivat sisältää:

 • Nimi
 • Organisaatio ja asema
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumerot
 • Organisaation osoitetiedot
 • Markkinointisuostumukset/-kiellot
 • Markkinointiluokittelutietoja (esim. uutiskirjeen tilaaja, kampanjaan osallistunut, toimiala tms.)
 • Rekisteröinnin alkamisajankohta
 • HubSpot- ja Google Analytics-palveluiden kautta kerättävät tiedot, kuten IP-osoitteet ja evästetiedot

4. Mihin tarkoituksiin Henkilötietoja käytetään

Rekisteröityjen Henkilötietoja voidaan käyttää, jotta voidaan:

 • Tarjota Rekisteröidyille Rekisteröityjen pyytämiä Palveluita;
 • Parantaa ja personoida Palveluita, sekä kehittää uusia tuotteita ja palveluita;
 • Vastata Rekisteröidyille liittyen asiakaspalvelukysymyksiin;
 • Hyödyntää niitä markkinointi- ja viestintätarkoituksiin;
 • Valvoa Palveluehtoja;
 • Varmistaa Palvelujen toiminta ja ylläpito;
 • Varmistaa Rekisteröityjen noudattavan Ehtoja ja tätä Tietosuojaselostetta; ja
 • Noudattaa Neuroon sovellettavia laillisia velvoitteita.

Neuro käyttää Henkilötietojasi kohdennettuun, Palvelun sisäiseen markkinointiin ja muihin samankaltaisiin tarkoituksiin sekä suostumuksellasi Neuron sähköpostimarkkinointiin. Voit kieltäytyä sähköpostimarkkinoinnista noudattamalla sähköpostissa mainittuja ohjeita. Jos kieltäydyt, Neuro voi silti lähettää sinulle asiakastietoja muussa kuin myynninedistämistarkoituksessa, kuten esimerkiksi sähköposteja liittyen asiakastiliisi, Palveluiden tarjoamiseen tai jatkuvaan suhteeseesi Neuron kanssa.

Neuro ei käytä automaattista päätöksentekoa. Käytämme kuitenkin profilointia tarjotaksemme sinulle yksilöityjä tarjouksia liittyen Palveluihin.

5. Kolmansien osapuolten analytiikkatyökalut ja tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, kuten kolmannen osapuolen palveluntarjoajille. Tällaisessa tapauksessa Henkilötiedot luovutetaan vain tässä Tietosuojaselosteessa määriteltyihin tarkoituksiin. Luettelo käsittelijöistä ja muista vastaanottajista voidaan toimittaa pyynnöstä.

Analysoidakseen ja parantaakseen Palveluita Neuro käyttää kolmannen osapuolen palveluntarjoajia ja kolmannen osapuolen tarjoamia työkaluja kerätäkseen ja käyttääkseen tietoja, jotka ovat muita tietoja kuin Henkilötietoja. Rekisteröidyt voivat estää tällaisten tietojen keräämisen ja tallentamisen omien laitteidensa asetuksista.

Neuro ei luovuta Henkilötietojasi kolmansille osapuolille suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin, kyselyihin tai julkisiin rekistereihin ilman suostumustasi. Poikkeuksena ovat tietyt ohjelmat tai ominaisuudet, jotka voit halutessasi poistaa käytöstä. Neurolla on oikeus jakaa muita tietoja kuin Henkilötietoja (kuten esimerkiksi anonyymeja käyttötietoja, alustatyyppejä, etunäkymiä, klikkauksien määriä jne.) kiinnostuneiden kolmansien osapuolten kanssa auttaakseen heitä ymmärtämään tietyn sisällön, palveluiden, mainosten ja tarjousten käyttötapoja ja/tai Palveluiden toimivuutta.

Henkilötietoja voidaan myös siirtää säännöllisesti Euroopan Union ja Euroopan talousalueen (”EU/ETA”) ulkopuolelle Neuron palveluntarjoajille. Jos Henkilötietoja siirretään EU/ETA:n ulkopuolelle, tällaiset siirrot tehdään joko maahan, jossa Euroopan komissio katsoo tietosuojan olevan riittävällä tasolla tai siirrot suoritetaan käyttäen asianmukaisia suojatoimenpiteitä, kuten EU:n komission tai muun GDPR:n mukaisen toimivaltaisen tietosuojaviranomaisen vahvistamia tai muutoin hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Lisätietoja voidaan toimittaa pyynnöstä.

6. Turvallisuus

Neuro toteuttaa kohtuulliset toimenpiteet suojatakseen Henkilötietoja, kun tietoja siirretään Rekisteröityjen laitteilta Neurolle sekä suojatakseen tietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä ja luvattomalta käytöltä, paljastamiselta, muuttamiselta ja tuhoamiselta.

Henkilötietoja sisältävää rekisteriä ylläpidetään ulkoisten palveluntarjoajien palvelimilla asianmukaisilla suojatoimenpiteillä. Henkilötiedot suojataan asianmukaisilla alan standardeilla, teknisillä ja organisatorisilla turvallisuustoimenpiteillä.

Neuro lähettää ilmoituksen Palveluissa, mikäli kyseessä on aineellinen tietoturvaloukkaus, joka vaarantaa yksityisyytesi tai Henkilötietosi, ja tarvittaessa ottaa suoraan yhteyttä asianomaisiin Rekisteröityihin. Neuro voi myös väliaikaisesti sulkea Palvelut suojellakseen Henkilötietoja.

7. Evästeet ja muut seurantatekniikat

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivusto tallentaa kävijän laitteeseen ja jonka kävijän selain tarjoaa sivustolle joka kerta, kun kävijä palaa. Neuro voi hyödyntää evästeitä, jotka auttavat tunnistamaan ja jäljittämään kävijöitä, kävijöiden Palveluiden verkkosivuston käyttöasetusten käyttöä, parantaakseen laatua, räätälöidäkseen suosituksia ja kehittääkseen Palveluita. Rekisteröidyt, jotka eivät halua, että evästeitä sijoitetaan heidän laitteisiinsa, voivat asettaa selaimensa kieltäytymään evästeistä ennen Neuron verkkosivustojen käyttöä. Tällöin tietyt verkkosivuston ominaisuudet eivät kuitenkaan välttämättä toimi.

Jos Neuro käyttää evästeiden lisäksi muita seurantateknologioita, Neuro ilmoittaa Rekisteröidyille tällaisten seurantatekniikoiden käytöstä.

Neuro käyttää kolmannen osapuolen data-analytiikkaa ja/tai apuohjelmia, joista voidaan pyynnöstä toimittaa luettelo.

Voit kieltää tietojesi keräämisen ja tallentamisen kolmansien osapuolien data-analytiikka-alustoilta. Ohjeet tähän löydät näiden kolmansien osapuolien data-analytiikka alustojen verkkosivustoilta. Jos haluat kieltäytyä verkkopohjaisesta käyttäytymiseen liittyvästä mainonnasta, voit vierailla esimerkiksi: https://preferences-mgr.truste.com/ tai https://optout.aboutads.info/.

Palvelut saattavat sisältää kolmansien osapuolten tarjoamia mainoksia, jotka toimittavat evästeitä laitteellesi, jotta käyttämääsi sisältöä ja sinulle kohdistettua mainontaa voidaan seurata. Luettelo kolmannen osapuolen markkinointialustoista voidaan toimittaa pyynnöstä.

Seuraavien linkkien: https://www.networkadvertising.org tai https://www.youronlinechoices.com/fi/ (tai vastaavien kulloinkin voimassa olevien URL-osoitteiden) kautta saat lisätietoa, miten kieltäytyä evästeiden käytöstä asianmukaisemman mainonnan toimittamiseksi.

8. Rekisteröityjen oikeudet ja Yhteystiedot

8.1 Oikeus päästä tietoihin, korjata ja saada jäljennös

Voit ottaa yhteyttä Neuroon ja Neuro ilmoittaa sinulle, mitä Henkilötietoja Neuro on tallentanut sinusta, ja mihin tarkoituksiin sellaisia tietoja käytetään sekä muut GDPR:n edellyttämät tiedot Henkilötietojesi käsittelystä. Lisäksi sinulla on oikeus pyytää, että Neuro korjaa virheelliset, puutteelliset, vanhentuneet tai tarpeettomat Henkilötiedot, jotka on tallennettu sinusta, ottamalla yhteyttä Neuroon.

8.2 Oikeus poistamiseen

Voit myös pyytää Neuroa poistamaan Henkilötietosi järjestelmistämme. Neuro noudattaa tällaista pyyntöä, ellei Neurolla ole oikeutettua perustetta olla poistamatta tietoja. Kun tiedot on poistettu, Neuro ei välttämättä pysty välittömästi poistamaan kaikkia jäljellä olevia kopioita kaikista järjestelmistään. Tällaiset kopiot poistetaan niin pian kuin mahdollista.

8.3 Oikeus vastustaa tai rajoittaa käsittelyä

Voit vastustaa tiettyä Henkilötietojen käyttöä, kun tällainen käsittely perustuu oikeutettuun etuun, mukaan lukien suoramarkkinointi tai profilointi. Voit kieltäytyä vastaanottamasta sähköpostimarkkinointia noudattamalla kyseisten sähköpostiviestien ohjeita. Jos kieltäydyt, voimme edelleen lähettää sinulle muita kuin myynninedistämistarkoituksessa olevia tietoja, kuten sähköpostiviestejä liittyen tarjoamiimme palveluihin ja tuotteisiin, tai Neuron jatkuvaan suhteeseen kanssasi.

Voit GDPR:n edellytysten mukaisesti pyytää Neuroa rajoittamaan tiettyjen Henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietosi tallennetaan, mutta niitä ei käsitellä muuten. Tämä voi kuitenkin johtaa siihen, että Palveluiden käyttömahdollisuuksia on vähemmän. Jos tällainen rajoitus tarkoittaa sitä, että emme enää pysty tarjoamaan Palveluita sinulle, meillä on oikeus lopettaa Palveluiden tarjoaminen.

8.4 Oikeus tietojen siirtämiseen

Sinulla on GDPR:n edellytysten mukaisissa tilanteissa oikeus saada Neurolle antamasi Henkilötiedot strukturoidussa, yleisesti käytetyssä muodossa. Neuro ei takaa, että nämä tiedot ovat yhteensopivia, merkityksellisiä tai hyödyllisiä muille palveluille.

8.5 Kuinka käyttää oikeuksia

Voit käyttää Rekisteröidyn oikeuksia lähettämällä Neurolle kirjeen tai sähköpostiviestin alla mainittuihin osoitteisiin. Kirjeen tai viestin tulee sisältää seuraavat tiedot: nimi, puhelinnumero sekä käyttäjätunnus, jota käytetään kirjautumistarkoituksiin (ei salasanaa). Neuro voi ottaa sinuun yhteyttä ja pyytää lisätietojen antamista henkilöllisyytesi varmistamiseksi. Neuro voi GDPR:n edellytysten mukaisesti hylätä kohtuuttoman toistuvat, liialliset tai ilmeisen perusteettomat pyynnöt.

8.6 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli katsot, että Henkilötietojen käsittelytoimintamme on ristiriidassa sovellettavan tietosuojalainsäädännön kanssa, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojavalvontaviranomaiselle.

Yhteystiedot:

N2 Neuro Oy

Y-tunnus: 2920515-7

Osoite: Pursimiehenkatu 29-31, 00150 Helsinki, Finland

Email:

www: https://n2neuro.fi